Istrocentrum portál

od 1.1.2021 dodávame elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie ktorej pôvod je preukázaný zárukou pôvodu elektriny