Cenníky – plyn

Ceny za dodávku plynu sú stanovované individuálne v závislosti od typu odberu a dohodnutého množstva dodávky plynu. Maximálna cena plynu na rok 2024 je 99 eur/MWh.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dodávok plynu nás kontaktujte:

Tímea Berzéteiová
Mlynské Nivy 16, Twin City Tower C,
821 09 Bratislava

M +421 917 687 511
T +421 2 58 30 30 30
e-mail: Timea.Berzeteiova@hbreavis.com