Kontakt

ISTROCENTRUM s.r.o.
IČO: 31 396 224
DIČ: 2020305903
IČ DPH: SK2020305903

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č.141730/B

Email: info@istrocentrum.sk