Reklamácie – plyn

  Obchodné meno:*

  Adresa sídla:*

  IČO:*

  Kontaktná osoba:*

  E-mail:*

  POD alebo číslo plynomera *

  Miesto:*

  Vlastný text:*

  Príloha (PDF, JPG):