Tabuľka priemerných ročných spotrieb

Tabuľka priemerných spotrieb elektriny pre
sadzbu X3-C2 (región VSD)
sadzbu C2-X3 (región ZSD)
Veľkosť a typ ističa|Priemerná spotreba (kWh/rok)
istič do 1×10 A|732 00
istič nad 1×10 A do 1×16 A|2 593 00
istič nad 1×10 A do 1×16 A|2 593 00
istič nad 1×16 A do 1×25 A|3 536 00
istič nad 1×25 A do 1×40 A|6 183 00
istič nad 1×40 A|10 426 00
istič do 3×25 A|5 280 00
istič nad 3×25 A do 3×40 A|10 895 00
istič nad 3×40 A do 3×50 A|15 814 00
istič nad 3×50 A do 3×63 A|17 619 00
istič nad 3×63 A do 3×100 A|27 942 00
istič nad 3×100 A do 3×250 A|56 924 00
istič nad 3×250 A do 3×1000 A|204 621 00
istič nad 3×1000 A|1 036 867 00