Inteligentné meracie systémy

Distribučná sústava ISTROCENTRUM umožňuje vo svojej distribučnej sústave montáž Inteligentných meracích systémov s elektromermi týchto typov:

Realizácia výmeny súčasného elektromera za Inteligentný merací systém na vlastnú žiadosť odberateľa je podmienená preverením technických možností na danom odbernom mieste. Cena za výmenu elektromera na vlastnú žiadosť je uvedená v Cenníku služieb distribúcie.  Pre požiadavku výmeny elektromera na vlastnú žiadosť kontaktujte info@istrocentrum.sk