Informácie týkajúce sa skladby ceny za dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu

Skladba ceny za dodávku plynu pre koncových odberateľov plynu je uvedená na jednotlivých faktúrach.