Dodávka elektriny v roku 2021

Celá dodávka elektriny v roku 2021 bola zabezpečená z obnoviteľných zdrojov elektriny a bola vyrobená vo vodných elektrárňach